RSS Feed

Posts Tagged ‘การทำหมันแมว’

 1. เรื่องราวการสืบพันธุ์ของแมว

  December 21, 2012 by admin

  เรื่องราวการสืบพันธุ์ของแมว

  แลในวันนี้เรานั้นจะมาแนะนำ เรื่องที่เกี่ยว “การออกลูก” และ “การทำหมันแมว” ในเป็นอย่างเรานั้นสามารถ ทำได้อย่างไร นั้นเอง…

  >> การทำหมันแมว
  -เรานั้นควรนำแมวตัวเมียไปผ่าตัดทำหมัน มันจะเสียเงินประมาณ 600 บาท อย่าใช้วิธีฉีดยา เพราะว่า “แมว”ที่ฉีดยาทุกแบบที่เกี่ยวกับทำหมัน และจะเฉาตายภายใน 2 เดือน เพราะมาจากประสบการณ์จริง
  -เรานั้นควรทำหมันแมวหลังจากแมวออกลูกแล้ว 2 เดือน และก่อนที่มันจะผสมพันธ์ และไม่ควรทำหมัน “แมว” ที่ยังเด็กนั้นก็ ควรจะให้มันเป็นแมวผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงนำไปผ่าตัดทำหมัน นั้นเอง…

  >> การออกลูกของแมว
  -แมว นั้นออกลูกครั้งละ 3 ตัวขึ้นไป เพราะหากแม่แมวที่ไม่กินเก่ง หรือแม่แมวไม่อ้วน นั้นมีโอกาสที่ลูกแมวจะไม่มีนมกิน และจะตายทั้ง 3 ตัว เลยก็ว่าได้
  -แม่แมวที่พิการ หรืออาจจะมี 3 ขา อาจจะนอนทับลูกคอหักได้ได้อีกด้วย
  -เมื่อแม่แมวออกลูก เพื่อให้แม่แมวมีนมไปเลี้ยงลูกทั้ง 4 ตัว ควรให้กินอาหาร 3 มื้อ และให้กินนมกล่องประมาณ ครึ่งกล่อง และอาจจะให้กินตับไก่ด้วยก็ได้ และควรให้กินน้ำที่สะอาด
  -ควรเลี้ยง “ลูกแมว”ที่เกิดใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้แมวที่นิสัยดุเข้าใกล้ จากประสบการณ์ ผมกำลังดูแมวเกิดใหม่ อยู่ดีๆ
  -และคอยสังเกตว่า ลูกแมวตัวไหนดูดนมไม่ทันเพื่อน ให้พยายามดึงแมวที่ดูดเก่งออกมารอประมาณ 20 นาที แล้วจึงนำกลับไปดูดนมต่อ การสังเกตุนี้ต้องสังเกตุติดต่อกัน 3 เดือนตั้งแต่แรกเกิด ลูกแมวถึงจะไม่ตายนั้นเอง…
  -การเลี้ยงลูกแมวเกิดใหม่ แม้เลี้ยงผ่านมา 1 เดือนแล้ว ดูแข็งแรงดี แต่หากเราไม่เอาใจใส่ ลูกแมวที่แข็งแรงอาจตายได้ เราต้องเอาใจใส่มันทุกวันและทุกตัว หากสังเกตุลูกแมวตัวไหนไม่สบายต้องรีบหาทางแก้ทันที

   

  ขอบคุณบทความ  จาก.palthai.com


 2. การออกลูก และ การทำหมันแมว

  May 21, 2012 by admin

  การออกลูก และ การทำหมันแมว

  แลในวันนี้เรานั้นจะมาแนะนำ เรื่องที่เกี่ยว “การออกลูก” และ “การทำหมันแมว” ในเป็นอย่างเรานั้นสามารถ ทำได้อย่างไร นั้นเอง…

  การออกลูกของแมว
  -แมว นั้นออกลูกครั้งละ 3 ตัวขึ้นไป เพราะหากแม่แมวที่ไม่กินเก่ง หรือแม่แมวไม่อ้วน นั้นมีโอกาสที่ลูกแมวจะไม่มีนมกิน และจะตายทั้ง 3 ตัว เลยก็ว่าได้
  -แม่แมวที่พิการ หรืออาจจะมี 3 ขา อาจจะนอนทับลูกคอหักได้ได้อีกด้วย
  -เมื่อแม่แมวออกลูก เพื่อให้แม่แมวมีนมไปเลี้ยงลูกทั้ง 4 ตัว ควรให้กินอาหาร 3 มื้อ และให้กินนมกล่องประมาณ ครึ่งกล่อง และอาจจะให้กินตับไก่ด้วยก็ได้ และควรให้กินน้ำที่สะอาด
  -ควรเลี้ยง “ลูกแมว”ที่เกิดใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้แมวที่นิสัยดุเข้าใกล้ จากประสบการณ์ ผมกำลังดูแมวเกิดใหม่ อยู่ดีๆ
  -และคอยสังเกตว่า ลูกแมวตัวไหนดูดนมไม่ทันเพื่อน ให้พยายามดึงแมวที่ดูดเก่งออกมารอประมาณ 20 นาที แล้วจึงนำกลับไปดูดนมต่อ การสังเกตุนี้ต้องสังเกตุติดต่อกัน 3 เดือนตั้งแต่แรกเกิด ลูกแมวถึงจะไม่ตาย  นั้นเอง…
  -การเลี้ยงลูกแมวเกิดใหม่ แม้เลี้ยงผ่านมา 1 เดือนแล้ว ดูแข็งแรงดี แต่หากเราไม่เอาใจใส่ ลูกแมวที่แข็งแรงอาจตายได้ เราต้องเอาใจใส่มันทุกวันและทุกตัว หากสังเกตุลูกแมวตัวไหนไม่สบายต้องรีบหาทางแก้ทันที

  การทำหมันแมว
  -เรานั้นควรนำแมวตัวเมียไปผ่าตัดทำหมัน มันจะเสียเงินประมาณ 600 บาท อย่าใช้วิธีฉีดยา เพราะว่า “แมว”ที่ฉีดยา ทุกแบบที่เกี่ยวกับทำหมัน และจะเฉาตายภายใน 2 เดือน เพราะมาจากประสบการณ์จริง
  -เรานั้นควรทำหมันแมวหลังจากแมวออกลูกแล้ว 2 เดือน และก่อนที่มันจะผสมพันธ์ และไม่ควรทำหมัน “แมว” ที่ยังเด็กนั้นก็ ควรจะให้มันเป็นแมวผู้ใหญ่ก่อนแล้วจึงนำไปผ่าตัดทำหมัน นั้นเอง…

   

  ขอบคุณบทความ  จาก.palthai.com